D66 Zuidplas streeft naar Integrale KindCentra (IKC) in al onze dorpen!

Woensdag 4 november hebben Chantal Bon-de Griek en Jette Frans namens D66 Zuidplas de visie van D66 Zuidplas over Integrale KindCentra (IKC) overhandigd aan wethouder Verbeek. In deze notitie is de visie van D66 Zuidplas uiteengezet waarom D66 Zuidplas vindt dat de IKC´s een verrijking zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Zo hebben IKC´s een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, wordt er voldaan aan de opvangvraag vanuit ouders en kunnen IKC´s ook een belangrijke functie vervullen voor de buurt en gemeente. De laatste tijd is er vanuit m.n.…

Lees verder....