Verbod op carbidschieten van kracht

Carbidschieten is vanaf 23 december verboden in heel de gemeente Zuidplas. Eerder meldde JBN Nieuws dat het college Zuidplas een voorstel naar de gemeenteraad zou indienen om een wijziging in de de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) door te voeren die een verbod op het carbidschieten mogelijk zou maken, inmiddels is dit opgenomen in deze APV. Met deze maatregel wordt voorkomen dat door carbid schieten en door ondeskundig gebruik gevaarlijke situaties ontstaan en de druk op de zorg toeneemt. Burgemeester Han Weber: “Carbidschieten is niet zonder risico. Regelmatig vinden er tijdens…

Lees verder....

Verbod carbidschieten Zuidplas

Het college Zuidplas gaat de gemeenteraad voorstellen de APV te wijzigen met een artikel die een verbod op het cardbid schieten mogelijk maakt. En daarmee zal Zuidplas aansluiten bij steeds meer gemeenten waarbij naast het verbod op vuurwerk er ook een verbod op carbidschieten zal gelden. Sinds het kabinet een vuurwerkverbod heeft afgekondigd is er in Nederland een ware run ontstaan op carbid. Veel burgemeesters en lokale politici zeggen bang te zijn dat veel mensen dit op 31 december gaan doen in plaats van vuurwerk afsteken, men vreest dat daar…

Lees verder....