Gemeenten RES Midden-Holland stellen programma zon en veld vast

De RES-regio volgt de voorkeursvolgorde zon van het Rijk en de zonneladder van provincie Zuid- Holland. Dit betekent dat we zo veel mogelijk duurzame energie willen opwekken met zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen en op waterbassins.

Lees verder....

KernKracht organiseert een online bijeenkomst: Maatje worden?!

Op donderdagmiddag 27 juni van 14.00 uur tot 15.30 uur houden wij een online bijeenkomst ‘Maatje worden?!’ Wij zijn op zoek naar mensen die een maatje willen zijn voor iemand met een psychische kwetsbaarheid. Dus wil je iets voor iemand betekenen? En voel je je betrokken bij mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, meld je danaan. Wat kun je verwachten? Twee ervaringsverhalen van ervaringsdeskundigen, die graag een maatje gehad hadden willen hebben eerder in hun leven. De coördinator van ons Maatjesproject legt de procedure uit om een…

Lees verder....