Zuidplas en Waddinxveen sluiten intentie-overeenkomst om mobiliteitsopgaven samen aan te pakken

In een intentieovereenkomst hebben gemeente Zuidplas en gemeente Waddinxveen afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak voor kansen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Beide gemeenten zien raakvlakken bij onder andere de ontsluiting van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Doelwijk II (in Zuidplas) naast bestaand bedrijventerrein Doelwijk I (in Waddinxveen).

Ontwikkeling van bedrijventerrein Doelwijk II
De gemeente Zuidplas werkt aan de ontwikkeling van een compleet nieuw dorp waarvoor op 14 mei jl. het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. Onderdeel van dit bestemmingsplan zijn, naast woningen, voorzieningen en ruimte voor recreatie, ook twee bedrijventerreinen. Doelwijk II, één van deze bedrijventerreinen, wordt ontsloten door het naastgelegen bedrijventerrein Doelwijk I dat binnen de grenzen van Waddinxveen ligt en in eigendom is van Ontwikkelingsmaatschappij Distripark A12 B.V.

“Naast de ontwikkeling van het Middengebied zijn er veel meer raakvlakken op gebied van mobiliteit
waarvoor een samenwerking met onze buurgemeente van groot belang is. Dat geldt niet alleen voor
de bereikbaarheid van Zuidplas maar ook zeker voor de regio”

Wethouder Daan de Haas (Zuidplas)


Gezamenlijke aanpak voor deelopgaven mobiliteit en bereikbaarheid
Naast de ontwikkeling van het Middengebied liggen er meer kansen om de bereikbaarheid in de directe omgeving van het gebied te verbeteren. Zoals de aanpak van de knoop N219, A12 en N453 (inclusief Bredeweg), de verlenging van de N457 in de noordelijke richting (‘N207-zuid’) en het verbeteren van de fietsverbindingen tussen het Vijfde Dorp en station Waddinxveen Triangel. Dit heeft geleid tot het sluiten van een intentieovereenkomst tussen beide gemeenten, waarin een gezamenlijke aanpak wordt voorgesteld voor verschillende deelopgaven op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.