Informatiebijeenkomst project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda

Rijkswaterstaat organiseert op 22 juni een informatiebijeenkomst over het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda. Geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen in het Van der Valk-hotel op de Parallelweg Zuid 185 in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Tijdens deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over de huidige stand van zaken van het project, met een doorkijk naar de komende tijd. Geïnteresseerden worden meegenomen in hoe Rijkswaterstaat toewerkt naar een (ontwerp)projectbesluit ((O)PB), welke stappen daarin genomen worden en welke onderzoeken er plaatsvinden.

Deze informatiebijeenkomst geeft de stand van zaken weer van het project en is geen formeel inspraakmoment. Geïnteresseerden kunnen wel suggesties doen via een ’denk mee-knop’ op de digitale kaart van het projectgebied. Suggesties kunnen bijvoorbeeld gaan over aandachtspunten, ideeën of zorgen.

Planuitwerking
In de planuitwerkingsfase volgt verdere uitwerking van het Voorkeursalternatief dat uit de Verkenningsfase kwam. De resultaten van de effectonderzoeken en de uitwerking van het technisch ontwerp worden eerst opgenomen in een ontwerpprojectbesluit (OPB) en later in een projectbesluit (PB), met bijbehorende milieueffectrapportage (mer). De input vanuit de participatie wordt meegewogen bij de uitwerking van deze rapportage en besluiten. Op het OPB, PB en de bijbehorende mer is inspraak en beroep mogelijk.

Voorbereiding realisatie
Bij het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda worden parallel aan de planuitwerking aanbestedingsstukken voor de realisatie opgesteld. Normaal gesproken gebeurt dit pas ná een vastgesteld projectbesluit. Door eerder te starten met de aanbestedingsstukken, kan het project ook eerder een opdrachtnemer werven voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Verder vinden parallel aan de planuitwerking activiteiten plaats op het gebied van conditionering (onder andere het verleggen van kabels en leidingen).

Nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.