Meerjarenbegroting Zuidplas dankzij herstelplan sluitend;
Minimale stijging woonlasten voor inwoners Zuidplas

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas heeft den programmabegroting 2022-2025 en de najaarsnota gepresenteerd. Hierin staat zowel hoe ver de gemeente Zuidplas gevorderd is met de te behalen doelen en prestaties als de financiële situatie. De stukken worden door de gemeenteraad besproken op dinsdag 9 november.

Het is de nadrukkelijke wens van het college om te zorgen voor eerlijke woonlasten voor de inwoners van Zuidplas. In totaal stijgen de totale woonlasten voor een gemiddeld huishouden (met een koopwoning) in Zuidplas met ongeveer € 10, een minimale stijging van 1,14%. De OZB stijgt komend jaar, maar om dat te compenseren verlaagt het college de rioolheffing en verwacht het ook dat de waterrekening lager uitvalt.

Na de (financiële) bijstellingen in de najaarsnota, de begroting en de verwerking van de septembercirculaire van Rijksoverheid is de begroting niet sluitend. Maar met het Herstelplan 3.0 ligt er een voorstel om het gat (afgerond € 2,1 mln. in 2022) als volgt te dichten:

  • Keuzes maken: € 711.000
  • Lokale heffingen: € 650.000
  • Inzet Algemene Reserve € 714.000

Om tot een structureel sluitende begroting te komen moeten er in de gemeente Zuidplas keuzes gemaakt worden. Bezuinigingen zijn op dit moment noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze keuzes voorbereid, de gemeenteraad beslist tijdens de behandeling van de begroting op 9 november welke daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden.

Wethouder Daan de Haas (Financiën): “Op deze manier werken we stapsgewijs naar een sluitende begroting in 2025. Belangrijk daarbij is dat de woonlasten voor de inwoners niet te sterk stijgen. Daar zetten we ons echt voor in. We hebben als gemeente nog steeds te maken met veel onzekerheden. Dat heeft onder meer te maken met regelingen vanuit Rijksoverheid, waar we op moeten wachten. We hebben heel deze collegeperiode een reëel en gedegen financieel beleid gevoerd en we zijn tevreden dat we dit ook in deze begroting kunnen laten zien.”

Alle stukken van de programmabegroting en de najaarsnota zijn te zien via DEZE link. De gemeenteraadsvergadering van 9 november start om 14.00 uur en is via de website Zuidplas.nl live te volgen. Ook is er (beperkt) plek op de publieke tribune.

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.