Zuidplas en Dunea ondertekenen intentieovereenkomst “aquathermie” voor het
Middengebied van de Zuidplaspolder

De gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude gaan onderzoeken of de toekomstige woningen in het Vijfde Dorp duurzaam verwarmd en gekoeld kunnen worden met warmte en koude uit drinkwater. Deze vorm van aquathermie zal de gemeente helpen bij de transitie naar duurzame energie. Vandaag, op 2 september 2021, ondertekenden de gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude hiervoor de intentieovereenkomst.


De gemeenteraad van Zuidplas heeft op 19 mei 2021 ingestemd met de plannen voor de bouw van 8.000 woningen en de realisatie van ruim 60 hectare bedrijventerrein in het Middengebied van de Zuidplaspolder. De woningen in het gebied worden niet aangesloten op aardgas, maar zullen duurzaam
worden verwarmd en gekoeld. De gemeente en Dunea Warmte & Koude gaan daarom samen onderzoeken op welke wijze dit voor 8.000 woningen kan worden gerealiseerd. Het is de ambitie van de gemeente Zuidplas het Vijfde Dorp energieneutraal en toekomstbestendig te maken.

Wethouder Jan Hordijk (Ruimtelijke ontwikkeling): “Ik ben blij dat we vandaag met het
ondertekenen van de intentieovereenkomst met Dunea Warmte & Koude deze belangrijke stap
hebben gezet in het realiseren van een duurzame warmtevoorziening voor het Vijfde Dorp in
Zuidplas. Gezamenlijk gaan we onderzoeken of het haalbaar is om duurzame warmte en koude
uit aquathermie te leveren aan de woningen in het Vijfde Dorp. Aquathermie past namelijk
uitstekend bij de ambities van het Vijfde Dorp.”

Hoe is aquathermie toe te passen in het nieuwe dorp
Door het gebied van het Vijfde Dorp ligt een rivierwaterleiding van Dunea die voorgezuiverd rivierwater naar de duinen transporteert voor de productie van drinkwater. Daar wordt het water geïnfiltreerd in de duinen en daarna opgepompt voor nazuivering en ontharding. Daarna wordt het naar de woningen
getransporteerd.


Het water van transportleidingen gebruiken voor aquathermie is kansrijk ten opzichte van alternatieve bronnen. De leiding van Dunea is een grote en constante bron, die in de zomer warmte afgeeft en in de winter koude. Door het water in de leiding door een warmtewisselaar te laten stromen wordt er warmte of koude aan het water onttrokken. Die kan tijdelijk worden opgeslagen in de bodem en op het gewenste moment aan de woningen worden geleverd. Uit eerder onderzoek bleek al dat de transportleiding voldoende thermische energie bevat voor het Vijfde Dorp.

Martin Matthijsse, directeur Dunea Warmte & Koude: “Wij geloven dat iedereen recht heeft op
duurzame en betaalbare warmte en koude, zoals dat ook geldt voor drinkwater. Met de
transportleidingen van Dunea hebben we een duurzame bron in handen waarmee toekomstige
bewoners straks fijn kunnen leven in een woning die wordt verwarmd en verkoeld vanuit een
duurzame, hernieuwbare bron.

Door het water in de leiding door een warmtewisselaar te laten stromen wordt er warmte of koude aan het water onttrokken. Die kan tijdelijk worden opgeslagen in de bodem en op het gewenste moment aan de woningen worden geleverd. Uit eerder onderzoek bleek al dat de transportleiding voldoende
thermische energie bevat voor het Vijfde Dorp.


Haalbaarheidsstudie
Met het plaatsen van de handtekening wordt het startsein gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Die moet antwoord geven op de vraag of het lokaal mogelijk is om aquathermie in te zetten voor het leveren van warmte en koude aan 8.000 woningen en op welke manier dit het beste kan gebeuren. Ook wordt onderzocht hoeveel elektriciteit daarbij nodig is en in het gebied moet worden opgewekt en wat uiteindelijk de kosten worden voor de eindgebruiker.
Door het inzetten van de hernieuwbare duurzame bron voor de levering van warmte en koude willen de gemeente en Dunea Warmte & Koude een bijdrage leveren aan een verantwoorde innovatieve, betrouwbare en betaalbare oplossing voor de toekomstige woningen en bedrijven.

Voor meer informatie over Aquathermie zie: https://www.dunea-warmte-koude.nl/

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.