Zuidplas start onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering aansluitingen op de
fietsnetwerken tussen het traject Rotterdam – Gouda

De gemeenten Rotterdam, Gouda, Zuidplas Capelle aan den IJssel en Provincie werken aan versterking van de fietsnetwerken. Dit gebeurt door bestaande fietspaden op onderdelen te verbeteren en met elkaar verbinden, en ontbrekende fietsaansluitingen te realiseren. Betere fietsverbindingen zorgen ervoor dat mensen vaker en verder fietsen en daarbij sneller de fiets in plaats van de auto pakken. De verbeterde route verbindt de belangrijkste kernen en OV-haltes van Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Rotterdam.


In september 2020 zijn in de gemeenteraad de versterking van de fietsverbindingen tussen Rotterdam Gouda en het opwaarderen van de fietsroutes in Zuidplas besproken. Deze route liep onder andere over de ’s Gravenweg en de Oost- en West Ringdijk. Voorafgaand heeft wethouder Jan Willem Schuurman 900 handtekeningen in ontvangst genomen als protest tegen de aanleg van een hoogwaardige fietsverbinding e via de Oost- en West Ringdijk in Moordrecht.


De uitkomst van het debat leidde tot twee verzoeken:

1) Drie scenario’s te verkennen voor de toekomst van het fietsverkeer door Moordrecht:


a. Het verkeersveiliger maken van de Oost- en West Ringdijk in Moordrecht omdat inwoners
hebben aangegeven de verkeerssituatie op de Oost en West Ringdijk als onveilig te
beoordelen. Ook voor de ’s- Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel worden plannen
ontwikkeld om de verkeersveiligheid te verbeteren;
b. Het onderzoeken van de wenselijkheid en haalbaarheid van een noordelijke fietsroute om
Moordrecht heen;
c. De mogelijkheden te verkennen die de zogenaamde ‘ambitieroute’ in de toekomst biedt om
het fietsverkeer langs de A20 te leiden.

2) De aanwonenden van de ’s Gravenweg en de inwoners van Moordrecht actiever bij de planvorming
te betrekken waardoor de uiteindelijke besluitvorming op een zo groot mogelijk draagvlak kan
rekenen.

De gemeente heeft advies en ingenieursbureau Antea Group ingeschakeld om scenario a en b nader uit te werken. Daarnaast heeft Antea Group de opdracht gekregen inwoners actief te betrekken bij het ontwerp van de verschillende varianten.

De provincie bekijkt samen met de gemeenten Zuidplas, Gouda en Rijkswaterstaat naar de mogelijkheden van de ambitieroute (scenario c) langs de A20. Dit is een toekomstige hoofdfietsroute die samenhangt met de verbreding van de A20 en de (nieuwbouw)ontwikkelingen in het Middengebied in de Zuidplaspolder en de uitbreiding van de Goudse wijk Westergouwe.

In gesprek met omwonenden
Over de verschillende varianten gaat de Antea Group samen met de gemeente in gesprek met de aanwonenden. De bewoners van de ’s Gravenweg, de Oost- en West Ringdijk en de omwonenden/perceeleigenaren van de noordelijke variant zijn inmiddels uitgenodigd om mee te denken over de mogelijkheden. In september gaat wethouder Jan Willem Schuurman samen met de projectleider een schouw lopen aan de Oost- en Wes Ringdijk en de Noordelijke route. Daarnaast kunnen alle aanwonenden deelnemen aan de nieuw te vormen klankbordgroepen. De gemeente wil namelijk heel graag de opvattingen van de omwonenden horen. Deze worden meegenomen in het verdere participatietraject.

Meer informatie over de snelfietsroute en het participatietraject is te vinden op www.zuidplas.nl/snelfietsroute.

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.