Enquête ´Staat van de Straat´ Velden en Dalenbuurt: 31 jaar geen onderhoud, een verpauperde buurt

¨31 jaar geen onderhoud, een verpauperde buurt, slechte gesteldheid met de kwaliteit van de straten, verzakkingen en slecht functionerende rioleringen¨ De vele reacties op een door de NEZ/PVDA-GroenLinks georganiseerde enquête voor bewoners in de Velden en Dalenbuurt maken duidelijk dat het onderhoud van de Velden en Dalenbuurt flink te wensen over laat.

Aanleiding van deze enquête waren diverse reacties en klachten over de staat van onderhoud in de Velden en Dalenbuurt in Nieuwerkerk aan den IJssel. In de maanden februari en maart werd door NEZ/PVDA-Groen-Links Zuidplas onder de naam ¨Staat van de straat¨ een enquête uitgevoerd onder de bewoners. In deze enquête werd gevraagd naar de ervaringen van de bewoners in de contacten met de gemeente. De resultaten werden dinsdag 15 juni aangeboden aan de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Zuidplas, de heer Jan Willem Schuurman. Deze geeft aan de bevindingen uit dit onderzoek door te zetten aan de ambtenaren van de gemeente.

Reacties op onderhoud straten, voet en fietspaden, en riolen

De overgrote meerderheid ervaart het straatwerk als matig tot slecht, verzakkingen alom. Door de jaren heen zou er wel af en toe klein onderhoud plaatsvinden, maar bij gebrek aan structureel en groot onderhoud is de straat zo weer verzakt. Zo staat door slechte waterafvoer bij regen straten snel blank. Vooral bij het Eenden en Mezendaal maar ook de Valkendaal is de kwaliteit van de woonomgeving slecht.

Reacties op hoeveelheid en inrichting groen

De overgrote meerderheid ervaart groen als ¨blij dat het er is, maar kan het niet anders? Eenzijdigheid van beplanting en onderhoud zou te wensen over laten. Verder vragen bewoners of zij niet zelf mee kunnen bepalen welke beplanting er komt. Er zijn ook reacties dat men zelf invulling en onderhoud ter hand wil nemen.

Last van vervuiling in omgeving

In het onderzoek valt verder op  dat zwerfafval een bron van ergernis is. ¨Het is dat bewoners zelf hun straatje en meer schoonvegen¨. Er is grote ergernis over vervuiling rondom winkelcentrum Reigerhof en met name dan bij diverse containers. Bewoners van het Valkendaal en Eendendaal ervaren veel afval van hangjongeren. Maar ook hondenpoep is  wederom een grote bron van ergernis. ¨Er wordt doodleuk niet opgeruimd¨ Tevens wordt het gebrek aan afval/vuilnisbakken genoemd en in 1 adem het vol zitten van deze bakken.

Betreft het contact met de gemeente Zuidplas betreft zaken over de woonomgeving variëren de reacties van goed contact met de gemeente en opvolging tot het gevoel te hebben tegen een muur aan te lopen ¨vaak geen reactie, dan wel verkeerde informatie, zeker wanneer het gaat over de planning van ophogen straatwerk.

Vanwege een verkeerde veronderstelling dat, net als de Kruidenbuurt, ook in de Mossenbuurt groot onderhoud had plaatsgevonden, is de Mossenbuurt niet betrokken in de enquête. Mede door de reactie van twee inwoners van de Mossenbuurt is zichtbaar dat er ook in de Mossenbuurt van grote mate van achterstallig onderhoud. De gehouden enquête kan volgens NEZ/PVDA-GroenLinks de opmaat zijn voor een grotere beschouwing van de totale wijk Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel. D66, SP en VVD hebben in intentie aangegeven zich te willen aansluiten.

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.