Gemeente Zuidplas ondertekent Convenant Klimaatadaptief Bouwen

Het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas heeft het Convenant Klimaatadaptief Bouwen ondertekend. Daarmee onderschrijft de gemeente Zuidplas dat klimaatadaptief bouwen ‘het nieuwe normaal’ moet zijn in Zuid-Holland en dus ook in de eigen gemeente.

Het Convenant Klimaatadaptief bouwen
In 2019 hebben 35 publieke en private koplopers in Zuid-Holland afgesproken dat er zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd moet worden in de provincie. Deze afspraak is opgenomen in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Sindsdien hebben de leden de samenwerking opgezocht en een aantal producten ontwikkeld (zoals de leidraad en het Programma van Eisen) die ondersteuning bieden aan de gezamenlijke ambitie. Nu is het tijd voor de volgende stap en dat is met elkaar in de praktijk leren hoe we klimaatadaptief bouwen in de praktijk kunnen toepassen. De toetreding tot het Convenant biedt ook een netwerk van inmiddels bijna 50 aangesloten partijen die kennis en ervaring hierover met elkaar kunnen. Vanaf 1 maart 2021 heeft gemeente Zuidplas zich aan bij dit netwerk aangesloten.

“We krijgen steeds meer te maken met grote en snelle klimaatverschillen. Kijk naar de afgelopen maand februari. De ene week droegen we nog allemaal een dikke winterjas en lag er een flink pak sneeuw. De andere week konden we genieten van zomerse temperaturen. Hoe heerlijk deze temperaturen ook zijn; voor februari is het extreem hoog. De aarde warmt op. De urgentie om stappen te zetten richting een duurzame wereld neemt toe. En dit convenant is een mooie stap,”

Jan Verbeek, wethouder Duurzaamheid & Klimaatadaptatie..

Waarom klimaatadaptief bouwen?
Klimaatadaptief bouwen leidt tot minder wateroverlast, minder hittestress, minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling en voor meer biodiversiteit. Zeker nu de gemeente Zuidplas een grote bouwopgave heeft, zijn er kansen om klimaatadaptief te bouwen. Op dit moment zijn er
diverse projecten in de gemeente Zuidplas die zich al in een ver gevorderd stadium bevinden. In deze projecten kunnen de uitgangspunten niet altijd meer meegenomen worden. Maar er liggen nog voldoende projecten in het verschiet waarbij de uitgangspunten van het Convenant wel meegenomen
kunnen worden. Hiermee zet de gemeente Zuidplas weer een nieuwe stap in de verduurzaming van de gemeente.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het Convenant op https://bouwadaptief.nl/leidraad/.

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:

www.nieuwerkerkfm.nl

Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:

info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.