Verbod op carbidschieten van kracht

Carbidschieten is vanaf 23 december verboden in heel de gemeente Zuidplas. Eerder meldde JBN Nieuws dat het college Zuidplas een voorstel naar de gemeenteraad zou indienen om een wijziging in de de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) door te voeren die een verbod op het carbidschieten mogelijk zou maken, inmiddels is dit opgenomen in deze APV.

Met deze maatregel wordt voorkomen dat door carbid schieten en door ondeskundig gebruik gevaarlijke situaties ontstaan en de druk op de zorg toeneemt. Burgemeester Han Weber: “Carbidschieten is niet zonder risico. Regelmatig vinden er tijdens het carbidschieten ongelukken plaats waarbij de carbidschieter en de omstanders ernstig gewond raken. Met name als het carbidschieten gebeurt door ondeskundige gebruikers. Daarom is er een verbod op carbid schieten in Zuidplas. We willen een rustige en veilige jaarwisseling, zonder een toename op de druk in de zorg.”

Op 13 november 2020 is door de landelijke overheid besloten tot een eenmalig vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling 2020-2021. Dit om extra druk op de al zwaarbelaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Daar komt nu een verbod op carbidschieten in Zuidplas bij.

Voor uitzonderlijke gevallen is in het tweede lid van de APV, artikel 2:73 A Carbidschieten, een ontheffingsmogelijkheid opgenomen. Slechts in zeer bijzondere situaties van zeer tijdelijke aard kan het carbidschieten worden toegestaan. Op grond van artikel 1:3 van de verordening kunnen aan de ontheffing voorschriften en beperkingen worden verbonden. Daarbij kan worden gedacht aan de tijden waarbinnen en de plek waar carbid geschoten mag worden, de aantoonbare ervaring die de aanvrager met carbidschieten heeft en aan het aantal (melk)bussen dat mag worden gebruikt.” De verordening is gepubliceerd op 22 december en treedt in werking op 23 december.

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl

Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:

info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.