De omgevingsvisie: Denk mee over hoe Zuidplas er in de toekomst uit komt te zien

Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de dorpen en het buitengebied van de gemeente Zuidplas. Daarin worden de lange termijn doelen voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. Dat is de omgeving waar men woont, werkt en beweegt.


Wat staat er in de omgevingsvisie?
In de omgevingsvisie komen op hoofdlijnen de ambities op onder andere het gebied van wonen, werken, recreëren, water, milieu (lucht, bodem, water, geluid), natuur (flora en fauna, landschap (groen en water), verkeer en vervoer, cultureel erfgoed en infrastructuur te staan. Daarnaast gaat de
omgevingsvisie in op toekomstbestendigheid, inclusiviteit en gezondheid. We bepalen doelstellingen voor al deze thema’s en maken daarin keuzes. Zo voorzien we in de huidige behoeften en houden we rekening met behoeften van toekomstige generaties. Maar niet al het beleid van de afgelopen jaren
verandert. We behouden wat goed en van toepassing is. Deze stukken vormen de basis voor de omgevingsvisie.


Per dorp een online bijeenkomst
Het idee was om op 4 en 18 april een rondreis door de gemeente te maken. Vanwege de coronamaatregelen kon dit helaas niet doorgaan. Daarom organiseren wij nu een online toer door Zuidplas. Wij organiseren vier online bijeenkomsten, per dorp een eigen bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten vragen wij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mee te denken over de toekomst van Zuidplas. Hoe ziet gemeente Zuidplas eruit in 2040?

Wethouder Jan Willem Schuurman:

“In de omgevingsvisie laten we zien wat er op ons afkomt en wat dat betekent voor de ontwikkeling van de dorpen. Die omgevingsvisie maken we niet alleen. Gaat u met ons in gesprek over de toekomst van Zuidplas en de dorpen? Samen maken wij Zuidplas!


Aanmelden voor de online bijeenkomsten is mogelijk via www.zuidplas.nl/omgevingswet.


Online toer door Zuidplas kalender:
Moordrecht | Maandag 22 juni 2020
Digitale inloop: 19.00 – 19.30 uur
Start bijeenkomst: van 19.30 – 21.00 uur


Moerkapelle | Woensdagavond 24 juni 2020
Digitale inloop: 19.00 – 19.30 uur
Start bijeenkomst: van 19.30 – 21.00 uur


Nieuwerkerk aan den IJssel | Maandagavond 29 juni 2020
Digitale inloop: 19.00 – 19.30 uur
Start bijeenkomst: van 19.30 – 21.00 uur


Zevenhuizen | Dinsdagavond 30 juni 2020
Digitale inloop: 19.00 – 19.30 uur
Start bijeenkomst: van 19.30 – 21.00 uur

Alle inwoners kunnen meedenken

Naast de online bijeenkomsten kunnen inwoners een uitgebreide online vragenlijst invullen via de website. Deze is te vinden via www.zuidplas.nl/omgevingswet. Mocht het niet mogelijk zijn online deel te nemen, neem dan contact op met omgevingswet@zuidplas.nl. Wij kijken dan samen naar een passende oplossing.
Vorige week is ook een ansichtkaart met drie uitgebreide vragen in de huis-aan-huis krant Hart van Holland bijgesloten. Deze kaart is ook af te halen op het gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel. Aan alle inwoners het verzoek deze in te vullen en gratis terug te sturen naar gemeente Zuidplas. Ook
gaan wij het gesprek aan met de jeugd. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen met een tekenwedstrijd. Kortom, alle inwoners kunnen meedenken over de toekomst van Zuidplas.

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de enige lokale radio van de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl

Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.