Aanbieding rapport Duurzaamheid over gemeente Zuidplas door Groene Hart Rekenkamer

Kwantitatieve doelen ontbreken nog in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Zuidplas. Door de korte looptijd van het duurzaamheidsbeleid is het nog te vroeg om te oordelen in welke mate het integraal duurzaamheidsbeleid als effectief en efficiënt kan worden beschouwd. Dat concludeert de Groene Hart Rekenkamer op basis van onderzoek dat hij door onderzoeksbureau SME heeft laten uitvoeren.


In het afgelopen halfjaar is namens de Groene Hart Rekenkamer onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van Zuidplas uitgevoerd door onderzoeksbureau SME. De Groene Hart Rekenkamer heeft op 4 juni jl. het onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen aangeboden aan
de gemeenteraad en het college van B&W. Het is door de korte looptijd (sinds mei 2019) te vroeg om te beoordelen in welke mate het integraal duurzaamheidsbeleid in de gemeente Zuidplas als effectief en efficiënt kan worden beschouwd. De onderzoekers concluderen dat kwantitatieve doelen nog ontbreken. Wel is er inhoudelijk aandacht voor een inhaalslag en versnelling. Ook is het beleid intern actief in uitvoering genomen en worden
procesmatige doelen gerealiseerd. Door het programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie krijgen de onderwerpen energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en leefbaarheid een impuls. Bovendien werken door het programma ook groen, duurzaam inkopen, riolering, openbare ruimte
etc. meer aan duurzaamheid. Voor de uitvoering van het beleid is voldoende capaciteit en budget beschikbaar. De focus ligt nu vooral op het verkennen van grote (energie/klimaat) oplossingen en het verder ontwikkelen van het landelijk verplichte energie- en klimaatbeleid. In de oplegnotitie bij het rapport doet de Groene Hart Rekenkamer mogelijke aanbevelingen aan het college van B&W en aan de gemeenteraad.

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de enige lokale radio van de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl

Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.