Vanwege essentaksterfte vervroegd bos-onderhoud west- en zuidzijde Zevenhuizerplas

Staatsbosbeheer start half april, in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren, met een gecombineerde aanpak van zowel de essentaksterfte als het reguliere bosonderhoud bij de Zevenhuizerplas west- en zuidzijde. Daarnaast is er bij de Zevenhuizerplas ook dringend regulier bosonderhoud nodig. Om de overlast voor natuur en recreant zo klein mogelijk te houden pakt Staatsbosbeheer de klussen tegelijk op.

Aanvankelijk zouden alle  werkzaamheden rond de Zevenhuizerplas  in 2022 worden uitgevoerd. Maar uit recente inspecties bleek dat de conditie van de essen aan de west- en zuidzijde van de Zevenhuizerplas (vanaf Restaurant de Strandgaper tot en met de Wollefoppenweg) zo snel achteruit te zijn gegaan dat eerder ingrijpen noodzakelijk is. De essentaksterfte en het reguliere bosonderhoud aan de  Noordzijde van de Zevenhuizerplas, het Nessebos en de Zevenhuizerzoom zal vooralsnog aangepakt worden zoals gepland in 2022.

Inloopavond
Vanwege het coronavirus wordt de informatie avond voor omwonenden, die op 14 april gepland stond uitgesteld. We organiseren in plaats daarvan op deze dinsdagavond een digitale conferentie. Vanaf 19.00 uur kunt u meedoen. Staatsbosbeheer geeft dan uitleg over de werkzaamheden waarna er gelegenheid is om vragen te stellen. Wanneer u aan de digitale conferentie mee wilt doen kunt u zich aanmelden via het emailadres rottemeren@staatsbosbeheer.nl. U krijgt dan van ons een link waarmee u direct kan inloggen op 14 april.

Essentaksterfte
Essentaksterfte is een schimmelziekte waardoor naar verwachting zo’n 90% van de essen in Nederland dood gaat. De es is een karakteristieke, inheemse boomsoort die niet herstelt van deze ziekte. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijk omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken. Vanaf half april krijgen bomen die verwijderd worden een oranje stip (blessen), vanaf augustus  2020 worden ze gekapt en afgevoerd. Wanneer dat precies is, is afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbare aannemers. Mochten elders in de Rottemeren zieke essen acuut veiligheidsgevaar opleveren, dan worden deze verwijderd.

Regulier onderhoud en herplant
Om overlast voor zowel het gebied als bezoekers te beperken, voert Staatsbosbeheer tegelijkertijd het reguliere bosonderhoud uit aan de west en zuidzijde van de Zevenhuizerplas. Hierbij halen we indien nodig bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien. Daarnaast starten we direct na het broedseizoen alvast met het snoeien en kappen van bomen en struiken aan de randen van de bossen. Door het verwijderen van de zieke essen en andere bomen, kunnen er gaten in het bos ontstaan. Op plekken waar dat nodig is, plant Staatsbosbeheer een variatie aan boom- en struiksoorten terug, zodat een toekomstbestendig en aantrekkelijk bos ontstaat en de risico’s op ziektes kleiner worden.

Deelgebied voor deelgebied de essentaksterfte aanpakken
De essentaksterfte wordt per deelgebied aangepakt, Staatsbosbeheer verdeelt het werk over meerdere jaren om zo de impact te beperken.

Foto ter illustratie:
oudverlaat.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.