SamenLoop voor Hoop Zuidplas 2020 afgelast!

Tot ieders grote spijt heeft het Dagelijks Bestuur moeten besluiten om het 24-uurs wandelevenement op 26 en 27 september geen doorgang te laten vinden.

SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette wordt met lotgenoten stilgestaan bij kanker én wordt het leven gevierd. Indrukwekkende ceremonies, optredens, een braderie en veel
activiteiten maken het voor zowel de bezoekers als de deelnemers een onvergetelijk evenement. De openheid, saamhorigheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop een evenement dat niemand onberoerd laat.


Het coronavirus vormt echter een te groot risico voor deelnemers, vrijwilligers en vooral voor eregasten; de mensen die de diagnose kanker hebben of ooit hebben gekregen en daardoor een lagere weerstand hebben.
Bovendien maken de onzekerheid en de maatregelen die terecht worden genomen het op dit moment onmogelijk om sponsors en teams te werven en er is geen zicht op wanneer deze situatie verbeterd zal zijn.
Het Dagelijks Bestuur realiseert zich dat dit een ontzettend teleurstellend bericht is voor iedereen, zowel voor de 22 aangemelde teams, de eregasten, sponsoren en vrijwilligers, als voor de commissieleden. Zij hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt om van de SamenLoop voor Hoop Zuidplas een succes te maken. Het besluit is dan ook genomen met veel moeite en pijn in het hart.


Iedereen die de afgelopen maanden betrokken is geweest bij of zich heeft ingezet voor de SamenLoop voor Hoop: heel veel dank! Er zullen bij de teamcaptains en deelnemers veel vragen zijn. Zodra er meer informatie beschikbaar is vanuit KWF Kankerbestrijding worden alle teamcaptains en deelnemers geïnformeerd over de reeds opgehaalde sponsorgelden en
over een eventuele nieuwe datum. De diverse acties voor de SamenLoop voor Hoop Zuidplas kunnen nog steeds gesteund worden met een donatie. Het geld dat wordt opgehaald komt onveranderd ten goede aan kankeronderzoek. En dat is hard nodig, nu er zoveel inzamelingsmogelijkheden wegvallen.


De Zuidplas acties zijn te vinden op https://acties.samenloopvoorhoop.nl en vervolgens te selecteren op SamenLoop Zuidplas.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.