Eén organisatie in Zuidplas voor alle vragen in het sociaal domein

Iedereen in de gemeente Zuidplas moet snel hulp en ondersteuning krijgen als dat nodig is. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders in Zuidplas één organisatie oprichten waar iedereen met een (hulp)vraag terecht kan. Dat maakt het voor inwoners en professionals overzichtelijker, integraal en sneller. De organisatie zal op 1 januari 2021 van start gaan. De hulpvragen kunnen gaan over zorg, werk, jeugdhulp, wonen, onderwijs en/of inkomen.


Op dit moment zijn er diverse toegangspartijen actief binnen Zuidplas waaronder het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Welzijn Zuidplas. De medewerkers van deze organisaties die zich nu bezig houden met de zorgvragen kunnen in dienst komen van de nieuw op te richten organisatie.

Beter regelen en sturen
Er is in de huidige situatie nog teveel onduidelijkheid voor inwoners waar ze terecht kunnen, ze worden te vaak doorverwezen en ze hebben te maken met lange wachttijden. Het college van burgemeester en wethouders verwacht dit beter te kunnen regelen en te sturen met één organisatie waar de medewerkers in dienst zijn.

Waardering
Het college van burgemeester en wethouders benadrukt de waardering voor huidige medewerkers van toegangspartijen: “Iedereen heeft heel hard gewerkt aan goede dienstverlening aan onze inwoners. Dat is niet gemakkelijk binnen het sociaal domein waar veel overheidstaken de laatste jaren naar de gemeente toe zijn gegaan. Nu willen we een volgende, noodzakelijke stap zetten en dat vraagt om een andere inrichting dan de huidige samenwerking met diverse partijen. Wij voelen de verantwoordelijkheid om dit voor onze inwoners goed te regelen.”

Vorm en proces
Er is gekeken welke vorm de nieuwe organisatie moet krijgen. De gemeente heeft hiervoor ook extern advies gevraagd. De conclusie is dat een stichting de beste vorm is voor dit toegangsteam, dat ook kortdurende hulp- en ondersteuning gaat bieden. Op deze manier kan de samenwerking met de
maatschappelijke partners verstevigd worden en kunnen de medewerkers van de te vormen stichting het beste hun expertise kwijt. De gemeenteraad behandelt het voorstel van B en W op 24 maart. Voorafgaand daaraan is er op 18 maart nog een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Deze vergaderingen zijn openbaar, ook voor huidige toegangspartijen is het mogelijk om op 18 maart in gesprek te gaan met de raad.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.