Inwonerspanel voelt zich veilig in Zuidplas en ervaart nauwelijks discriminatie

Het digitaal inwonerspanel heeft meegedaan aan een breder onderzoek over discriminatie in de gemeente. Aanleiding zijn de aangenomen moties ‘Regenbooggemeente*’ en ‘Antidiscriminatie en Geweld’.

De gemeenteraad heeft verzocht onderzoek te doen of er (aanvullend) beleid gewenst op deze thema’s. De belangrijkste uitkomst van het panelonderzoek is dat het digitaal inwonerspanel nauwelijks discriminatie ervaart en zich in Zuidplas (heel) veilig voelt.  De resultaten van het digitaal panelonderzoek worden meegenomen in dit bredere onderzoek.

Algemene conclusie
Het onderzoek is begin 2020 uitgevoerd, waar 412 inwoners uit het panel aan hebben deel genomen (59% respons). De helft (50%) van de inwoners denkt dat er veel discriminatie is in Nederland, ongeveer twee vijfde (41%) denkt dat er nu meer discriminatie is in Nederland dan 5 jaar geleden. Ongeveer een vijfde (21%) van de inwoners denkt dat er veel discriminatie is in de gemeente Zuidplas, 16% denkt dat er nu meer discriminatie is in de gemeente dan 5 jaar geleden.

De belangrijkste resultaten zijn:
• 83% vindt de openbare ruimte in Zuidplas (heel) toegankelijk is.
• 90% voelt zich (heel) veilig in de openbare ruimte in Zuidplas.
• 8% heeft zich in de afgelopen 12 maanden in Zuidplas weleens gekwetst of beledigd gevoeld vanwege zijn/haar achtergrond.
• 5% is in de afgelopen 12 maanden in Zuidplas weleens nageroepen of uitgescholden vanwege zijn/haar achtergrond.
• 2% heeft in de afgelopen 12 maanden in Zuidplas geweld ondervonden of is zelf bedreigd met geweld vanwege zijn/haar achtergrond.

Vrije tijd
14% van de inwoners is gedurende de afgelopen 12 maanden op straat of in het verkeer uitgescholden of nageroepen. Per saldo heeft 29% van de inwoners weleens iets vervelends in hun vrije tijd meegemaakt. Iets meer dan een vijfde (21%) van de situaties had volgens de inwoners te maken met discriminatie.

Rol van de gemeente
De gemeente heeft ook een rol om discriminatie tegen te gaan en een inclusief Zuidplas te bevorderen. 46% van de inwoners in het panel heeft ideeën over hoe dit kan worden gerealiseerd. Vaker genoemde antwoorden zijn:
• Alle inwoners gelijk behandelen.
• Multiculturele activiteiten/ evenementen organiseren.
• Voorlichting geven over discriminatie, bijvoorbeeld op scholen.
• Zelf het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld geen discriminatie bij het toekennen van woningen.
• Zorgen dat het aannamebeleid voor werkgevers geen discriminatie mogelijk maakt.

Omgaan met elkaar
Ook in de omgang met elkaar is er vrijwel geen sprake van discriminatie. Een tiende van de inwoners heeft in de omgang met andere een vervelende situatie meegemaakt. Bij een klein gedeelte van de vervelende situatie (14%) is er volgens de inwoners sprake geweest van discriminatie. De inwoners in het panel zijn gevraagd wat inwoners zelf kunnen doen om discriminatie tegen te gaan en een inclusief Zuidplas te bevorderen. Vaker genoemde antwoorden zijn:
• Contact leggen, elkaar ontmoeten.
• Niet te snel iets bestempelen als discriminatie.
• Open staan voor andere culturen, elkaar accepteren.
• Respectvol met elkaar omgaan.
• Sociale initiatieven, zoals gezamenlijke activiteiten organiseren.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten hebben het college inzicht gegeven over hoe inwoners sociale veiligheid ervaren en hoe zij worden behandeld in de gemeente Zuidplas. Ze krijgen een plek in een breder onderzoek in het kader van de aangenomen moties ‘Regenbooggemeente*’ en ‘Antidiscriminatie en Geweld’.  Aan de hand van de resultaten van dit bredere onderzoek zal vervolgens de gemeenteraad bepalen of het noodzakelijk/wenselijk is om (aanvullend) beleid op te stellen dat recht doet aan de uitkomsten van het onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden in april 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Rapport onderzoek raadplegen of ook panellid worden?
Het rapport met de uitkomst van het onderzoek onder het digitaal inwonerspanel is raadpleegbaar via
www.zuidplas.nl/inwonerspanel. Aanmelden als panellid kan via inwonerspanelzuidplas@duomarketresearch.nl onder vermelding van ‘gemeente zuidplas’.

*  Dit houdt in dat de gemeente meer uitdraagt dat men vindt dat de acceptatie van lesbische vrouwen, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen breder gedragen moet worden.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.