Mogelijkheden voor realisatie van een Huis van Hoop leidt tot onrust

Daags nadat enkele ongeruste Nieuwerkerkse inwoners via lokale social media aandacht gaven aan de mogelijke komst van een woonconcept voor geriatrische zorgvragers in de wijk Esse komt de Christelijke GGZ organisatie De Hoop samen met Woonpartners Midden Holland en de gemeene Zuidplas met een gezamelijk persbericht waarin uitleg wordt gegeven aan het woonprojekt.

En met deze berichtgeving, die pas twee dagen na een infomatie avond werd verzonden heeft het volgens enkele omwonenden er de schijn van dat betrokken organisaties liever niet te veel rugbaarheid aan het projekt wilden geven. Het Huis van Hoop is een woonconcept van De Hoop ggz, waar mensen gaan wonen die nog niet in staat zijn geheel zelfstandig te wonen. Zij krijgen daarbij nog begeleiding. Doel uiteindelijk is dat zij een volgende stap zetten naar een zelfstandige woning. Voor het nieuwbouwproject Esse Zoom laag gaat het om twaalf mensen. Naast professionele begeleiding krijgen zij ook steun van twee gezinnen die, in de rol van vrijwilliger, ook daar komen wonen en de bewoners ondersteunen. De gemeente heeft een taakstelling voor voldoende huisvestingsmogelijkheden voor dezedoelgroep.

De betrokken partijen (Woonpartners, gemeente Zuidplas en De Hoop ggz) zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken voor de realisatie van zo’n Huis van Hoop in de nieuwbouwwijk Esse Zoom laag te Nieuwerkerk aan den IJssel. Het gaat om een beproefd concept dat elders ook wordt toegepast in de vorm van een kleinschalige beschutte woonvoorziening. In de planvorming kunnen nog benodigde aanpassingen in het woonblok gerealiseerd worden. De gesprekken worden in het nieuwe jaar voortgezet.

Op basis van het Lokaal Overgangsplan Maatschappelijke Zorg Zuidplas is de gemeente in gesprek met Woonpartners Midden-Holland en De Hoop ggz over de mogelijkheden voor de realisatie van beschutte woonplekken in Zuidplas. Partijen zijn in overleg over de mogelijke komst van een Huis van Hoop op een locatie in de nieuwbouwwijk Esse Zoom te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Het was de organisatie de bedoeling dat de plannen afgelopen woensdag 18 december enkel werden gepresenteerd aan een aantal direct omwonenden, echter bezochten beduidend meer inwoners uit de omgeving de avond. Dit kwam vooral omdat de informatiebrief werd gedeeld op diverse lokale forums. Tijdens deze avond gaven de samenwerkingspartners inzicht in de vragen die leven bij (toekomstige) bewoners en gevoelens die er bestaan bij de mogelijke komst van een Huis van Hoop. Het lukte niet de onrust weg te nemen onder vele aanwezigen en deze wezen de gemeente en organisaties op het gebrek aan duidelijke informatie vooraf. Gemeente laat weten dat er bij een volgende informatieavond naast direct omwonenden ook andere belanghebbenden zullen worden uitgenodigd. Dan zullen ook ervaringen met andere Huizen van Hoop worden gedeeld.

(coverfoto ter illustratie: Essezoom Nieuwerkerk).

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.