College houdt vast aan ingezette koers naar een toekomstbestendig Zuidplas

De programmabegroting 2020 van de gemeente Zuidplas laat in één overzicht zien dat er een positief saldo van 1,6 miljoen is. Er is voor de komende twee jaar geen reden tot zorg. De enige onzekerheid die er momenteel bestaat voor de langere termijn, zijn de inkomsten vanuit het Rijk. “Het is daarom nu geen tijd voor paniekvoetbal, eerst moet er duidelijkheid vanuit het Rijk komen. Eerder voeren we dan ook geen ingrijpende maatregelen door. We moeten de rust bewaren”, zegt wethouder Daan de Haas van financiën.


De signalen zijn bij het Rijk bekend, omdat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens alle gemeenten de alarmklok heeft geluid. Zuidplas is niet de enige gemeente die een begroting met een klein meerjarig tekort aan de gemeenteraad presenteert. De jaren 2020 en 2021 laten een positief begrotingsresultaat zien. Pas vanaf 2022 is er een structureel tekort van ongeveer een half procent.


Op koers
Het college ligt op koers en blijft zich onverminderd inzetten voor de gestelde doelen voor Zuidplas. De focus voor 2020 ligt onder meer op De Nieuwe Zuidplaspolder, bereikbaarheid en mobiliteit van alle dorpen – waarbij ook het openbaar vervoer een belangrijke rol speelt -; versterken van het gebiedsprofiel Zuidplas De Watertuin van de Zuidelijke Randstad, Duurzaamheid en Klimaatadaptatie en Jeugdhulp. “Dit zijn de doelen waar het college voor 2020 het accent op legt en verder mee aan de slag gaat“, aldus de wethouder.


Toekomstbestendigheid , Verbindend bestuur en Inclusieve samenleving

Het college staat voor drie thema’s die de weefdraden vormen in het Collegeprogramma 2018-2022: Toekomstbestendigheid; Verbindend bestuur en een Inclusieve samenleving. In 2020 wil het college
vanuit deze drie thema’s die door alle programma’s heen met elkaar in verbinding staan, doelen bereiken. Denk aan Jeugdhulp, de invoering van de Omgevingswet, onderwijshuisvesting, het beter scheiden van afval, positieve gezondheid, meer aandacht voor biodiversiteit en sport. Maar ook als het gaat om de toegankelijkheid en het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de openbare ruimte. Verder blijft het college aan participatie prioriteit geven door inwoners, ondernemers en raad vroegtijdig en actief te betrekken bij besluitvorming.


Nieuwe voorstellen
Om op koers te blijven voor een toekomstbestendig Zuidplas doet het college een aantal nieuwe voorstellen aan de raad. Het college vraagt de raad om ook het budget voor 2020 en 2021 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie. Voor de
ondersteuning van mantelzorg (project Saam) en de viering van 75 jaar Vrijheid wordt extra budget gevraagd.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.