Kick-off van Week van de Alfabetisering Wethouder Schuurman: ‘Taalaanbod voor iedereen ongeacht reden of motivatie’

Vrijdag 13 september was in het gemeentehuis van Zuidplas de kick-off over laaggeletterdheid voorafgaand aan de Week van de Alfabetisering. De bijeenkomst was een samenwerking tussen Stichting Lezen en Schrijven, Bibliotheek de Groene Venen en de gemeente Zuidplas.

Hiermee is een gezamenlijke start gemaakt door meer aandacht te vragen voor het verbeteren van Nederlandse taalvaardigheden, zowel voor Nederlanders als voor nieuwkomers. Op de bijeenkomst was een bijzondere gast aanwezig: taalambassadeur Wim Kleij. Hij gaf de aanwezigen een kijkje in zijn eigen leve en vertelde hoe hij bijna zijn hele leven heeft geworsteld met zijn laaggeletterdheid. Uiteindelijk heeft hij toch de stap durven nemen om hiermee aan de slag te gaan. Kleij gaf handige tips voor werkgevers over hoe laaggeletterdheid op de werkvloer herkend kan worden. Veel bekende excuusjes voor het niet hoeven lezen en/of schrijven zijn bijvoorbeeld: ‘Ik ben mijn bril vergeten, wil jij het even voorlezen?’ of ‘Ik heb niet zo’n mooi handschrift, schrijf jij het maar op.’. Ook loonbeslagen, structureel ziekteverzuim tijdens bijvoorbeeld cursussen en het niet om kunnen gaan met een computer kunnen wijzen op laaggeletterdheid.


Zuidplas is een gemeente voor iedereen. De gemeente streeft ernaar dat iedereen mee kan doen, dat iedereen werkt of participeert naar vermogen en – indien nodig – hierbij wordt ondersteund.
Een belangrijk aspect om mee te kunnen doen in de samenleving is de Nederlandse taal. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het soms niet. In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen boven de 16 jaar die problemen hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook computervaardigheden horen hier vaak bij. De meerderheid van deze groep mensen is autochtoon.


Het moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden kan een grote impact hebben op het leven van mensen. Zo oefenen laaggeletterde werkenden beroepen uit met een lagere beroepsstatus dan niet-laaggeletterden. Zij zijn drie keer vaker afhankelijk van een uitkering. Ook omschrijven zij hun gezondheidssituatie vier keer vaker als matig tot slecht dan niet-laaggeletterden. Tevens maken zij meer gebruik van huisartsen- en ziekenhuiszorg.


Wethouder Jan Willem Schuurman zei na afloop dat de kick-off over laaggeletterdheid hem nog meer aan het denken heeft gezet. ‘Deze bijeenkomst was een aftrap, het stopt hier zeker niet mee’. Hij ziet vooral kansen in een taalaanbod voor iedereen, ongeacht de reden of motivatie die mensen hebben om hun taalvaardigheid te verbeteren’.

Voor wie aan de slag wil met laaggeletterdheid kan contact opnemen met bibliotheek de Groene Venen of Stichting Lezen en schrijven.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.