Platform Gehandicapten Zuidplas gaat verder als Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas

De maatschappij verandert, de zorg verandert, steeds meer taken en bevoegdheden worden bij de gemeente ondergebracht en mensen worden geacht steeds meer zelf te regelen. Dit vraagt ook om veranderingen bij het Platform Gehandicapten Zuidplas.

Twee bestuursleden hebben na 25 jaar de stichting verlaten. Het bestuur dankt mevrouw van der Leek en mevrouw van de Kruijt voor hun jarenlange vrijwillige inzet voor de
stichting.

‘Met een nieuwe naam en nieuw bestuur, is en blijft ons primaire doel het behartigen van de belangen van mensen met een handicap of chronische ziekte in de gemeente Zuidplas’, aldus de nieuwe voorzitter Danny Rombouts.

Dit wil Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas bereiken door:
– Informatievoorziening via onze website, sociale media, nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten;
– Het realiseren van overleg met andere lokale partijen die ook op het sociale terrein de belangen behartigen van mensen in de gemeente Zuidplas, met als doel de gemeenschappelijke en individuele belangen te bepalen, om die gezamenlijk op de agenda van de Adviesraad Zuidplas en de gemeente Zuidplas te krijgen en houden;
– Het realiseren van overleg met de Adviesraad Zuidplas en de gemeente Zuidplas om de belangen van mensen met een handicap of chronische ziekte op de agenda te krijgen en houden.

Om deze doelen te bereiken is het van groot belang een stevige achterban te hebben. Bent u geïnteresseerd in de Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas, wilt u
met ons meedenken, actief of passief, of wilt u op de hoogte worden gehouden van relevante en actuele zaken, van belang voor mensen met een handicap of chronische ziekte,
in de gemeente Zuidplas?

Bezoek voor meer informatie vanaf 19 juli 2019 de nieuwe website: www.pgczuidplas.nl.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.