Zuidplas breidt dienstverlening uit: Aanvraag en bezorgen identiteitsbewijzen op locatie


Al enkele jaren verleent de gemeente Zuidplas de service aan oudere inwoners van verzorgingstehuizen om identiteitsbewijzen op locatie aan te vragen. Nu breidt Zuidplas deze service ook uit naar omwonende inwoners met een beperking. De gemeente bezorgt het identiteitsbewijs dan een week later in het verzorgingstehuis aan de inwoner.

Wethouder Daan de Haas: “Dit is echt een verbetering van onze dienstverlening. Voor specifieke doelgroepen is het nu eenmaal lastig om naar het gemeentehuis te komen.
Door onze dienstverlening dichterbij te organiseren, kunnen we maatwerk leveren.”


Service op dorpsniveau
Nu moeten inwoners voor het aanvragen en ophalen van een identiteitsbewijs twee keer naar het gemeentehuis komen. Inwoners
voor wie dat lastig is, zoals de bewoners van de verzorgingshuizen Zevenster, Meander en Beth-San worden één keer per jaar bezocht van wie het identiteitsbewijs is of gaat verlopen. Voortaan kunnen inwoners
met een licht verstandelijke of fysieke beperking ook een identiteitsbewijs in het verzorgingshuis aanvragen. Bij een individuele aanvraag op locatie, was voorheen een medische verklaring van de
inwoner nodig. Vanaf 2019 wordt deze alleen nog bij hoge uitzondering gevraagd. Hierdoor kunnen ook inwoners met een lichtere beperking in aanmerking komen voor een aanvraag op locatie. De uitreiking
van de documenten vindt een week later plaats op dezelfde locatie. De documenten worden via een mobiel pinapparaat afgerekend.


Moordrecht
De service die de gemeente in de verzorgingstehuizen van Moerkapelle, Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel aanbiedt, is iets anders in Moordrecht. De gemeente heeft onderzocht of bij Vivere in Moordrecht deze dienstverlening ook doelmatig is. Aangezien Vivere een klein aantal bewoners heeft en voor de huidige bewoners in 2024 pas sprake is van de eerste verlopen identiteitsbewijzen, heeft degemeente besloten om voor deze doelgroep maatwerk toe te passen: aanvragen en bezorgen gaat op
individuele basis.


Animo
Bij voldoende animo voor de service, overweegt de gemeente de aanvragen op locatie in de verzorgingshuizen voortaan twee keer per jaar uit te voeren.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.