“Waar blijven de GFT verzamelcontainers bij de hoogbouw?”

 

De bewoners van hoogbouw (flats en appartementencomplexen) in onze gemeente dienen vandaag de dag nog steeds hun GFT (groente, fruit,tuinafval) bij het restafval in de ondergrondse restafvalcontainers te deponeren. Eind 2017 heeft het college in de gemeenteraad aangegeven dat via het afvalbedrijf Cyclus de aanschaf van GFT verzamelcontainers mogelijk is, om ook zo de bewoners van hoogbouw locaties de mogelijkheid te bieden om hun afval gescheiden aan te bieden voor verwerking. Het college heeft eind vorig jaar inde gemeenteraad aangegeven dat de gemeente (via Cyclus) over zal gaan tot aanschaf van die GFT verzamelcontainers.

De fractie D66 geeft aan absoluut voorstander van de aanschaf van die verzamelcontainers te zijn omdat het apart inzamelen van GFT bij hoogbouw een positieve bijdrage levert aan het realiseren van de in de VANG(van afval naar grondstof) overeenkomst gestelde doelen. Daarnaast zullen ook de kosten voor het deponeren van restafval voor de bewoners van de hoogbouw afnemen als zij in staat worden gesteld hun GFT afval te scheiden en apart inte leveren. D66 Zuidplas heeft het college dan ook gevraagd hoe het staat met de uitlevering van de GFT verzamelcontainers bij de hoogbouw in onze gemeente en heeft de volgende vragen gesteld:

1. Kan het college aangeven wat de oorzaak is van de vertraging van het uitleveren en plaatsing

van de GFT verzamelcontainers bij de hoogbouw?

2. Kan het college aangeven wanneer de GFT verzamelcontainers bij de hoogbouw worden

geplaatst?

3. Op welke wijze gaat het college de bewoners van de hoogbouw informeren over de

vertraging en de introductie van de GFT afvalcontainers? Krijgen de bewoners bv gratis

composteerbare afvalzakken of biologisch afbreekbare plastic afvalzaken voor het GFT-afval?

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.