Milieuvereniging Zuidplas komt met voorstellen voor behouden bomen Hitlandselaan

Milieuvereniging Zuidplas en platvorm Mooi Zuidplas vinden het vreemd dat er rondom het voornemen van Recreatieschap Hitland om 230 bomen te verwijderen op de Hitlandselaan in Nieuwerkerk aan den IJssel te weinig informatie, participatie en communicatie is geweest met omwonenden en belanghebbenden. Verder komt de vereniging met een tweetal voorstellen om het bomenlaantje te behouden en om de toegankelijkheid van voetgangers en fietsers van en naar het bos te verbeteren. In een brief gericht aan het bestuur van recreatieschap Hitland geeft de vereniging hun zienswijze.

Het verwijderen van de bomen gaat ten koste van een laan die, samen met de ‘s Gravenweg , een belangrijke cultuurlandschappelijke waarde heeft, verteld Leo Loch, voorzitter van de milieuvereniging Zuidplas. “Het laantje vormt immers een eeuwenoude verbinding tussen de ‘s Gravenweg en de steenovens op Klein Hitland ( een rijksmonument). De culturele aspecten van het park Hitland is het behouden waard. De stichting geeft aan dat een herplanting wordt gegarandeerd”.

Als voorstel stelt de stichting het bomenlaantje met een wegbreedte van 3,5 meter te behouden met verbrede uitwijkplaatsen te behouden. Zo mogelijk kan een snelheidslimiet van 30 km worden ingesteld, zoals op sommige gedeelten van de ‘s Gravenweg. Indien de snelheid niet tot 30 km kan worden beperkt, moeten verkeersremmende constructies (nabij uitwijkplaatsen) op de weg worden geplaatst. Het laantje zou dan veel veiliger worden dan een aantal van onze polderwegen met een verkeerssnelheid van 80 of 60 km per uur en een behoorlijke verkeersintensiteit zoals de Vierde Tochtweg/Spoorlaantje.

“Als alle bomen tegelijk worden vervangen, kunnen mensen niet genieten van het laantje en hebben allen het gevoel dat een cultuurmonument verdwenen is”, stelt de stichting.

De stichting stelt voor om de reconstructie van de weg met de vervanging van de bomen in vier of vijf etappes uit te voeren door het laantje te verdelen in vier of vijf wegvakken, waarbij elke vijf jaar een wegvak wordt aangepakt. Met een wegdek van 300 meter zijn na 20 jaar alle bomen vervangen en met een wegdek van 375 meter na 15 jaar. Mogelijk kunnen boomwortels met een civiele constructie geleid worden naar een wat grotere diepte waarmee aantasting van de wegfundering verminderd wordt. Verder ziet de vereniging graag dat het het aantal passeerplekken wordt uitgebreid.

Ter ontlasting van het gebruik van de Hitlandselaan en verbetering van de toegang tot het park Hitland voor fietsers en voetgangers, zou rechts en evenwijdig aan de Hitlandselaan een fietspad/voetpad kunnen worden aangelegd. Dit voetpad zou dan kunnen aansluiten op het voetpad bij de ijsbaan terwijl het fietspad kan aansluiten op het bestaande fietspad naar Noord en Zuid Hitland. Door deze constructie zou de toegang voor fietsers en voetgangers veiliger worden.

Eerder reageerde de lokale politiek kritisch op de plannen van het recreatieschap, maar ook op social media wordt druk gepraat over de mogelijke bomenkap. Het recreatieschap organiseert donderdag 6 december tussen 18:00 uur en 20:00 uur een inloopavond voor geïnteresseerden en belanghebbenden. Locatie Blaardorpseweg 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel waar zeker deze en andere ideeën en meningen tot uiting komen.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.