Voorgenomen reconstructie Hitlandselaan, recreatieschap verwijdert 230 populieren

Het recreatieschap Hitland wil de Hitlandselaan op zo kort mogelijke termijn gaan reconstrueren. Reden hiervoor is dat uit onderzoek blijkt dat het wegdek in een slechte staat verkeert en de veiligheid van weggebruikers onvoldoende kan worden gegarandeerd. Eén van ingrepen die het recreatieschap spijtig genoeg moet doen, is het verwijderen van de 230 populieren langs de Hitlandselaan. Tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Hitland op 12 december 2018 zal het bestuur een besluit nemen inzake de voorgenomen reconstructie.

Onderzoek

De laatste jaren is het wegdek van de Hitlandselaan aanzienlijk achteruit gegaan en daarom heeft het recreatieschap opdracht gegeven tot een uitgebreid onderzoek. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de technische staat van de weg met daarbij een belangrijke vraag: of de circa 230 populieren behouden kunnen blijven wanneer er herstel/reconstructie zou moeten plaatsvinden. De conclusie van het onderzoek toont helaas overduidelijk aan: een renovatie van het wegdek is dringend noodzakelijk en hierbij kunnen de bomenrijen spijtig genoeg niet behouden blijven. De prachtige bomenrijen langs de Hitlandselaan zijn al zeker 20 jaar onderwerp van discussie  geweest. De gezondheid en vitaliteit van de bomen is op twee eerdere momenten onderzocht en gerapporteerd, waarbij een duidelijk beeld gevormd is dat de vitaliteit van de bomen niet optimaal is en de bomenrij geen lange levensverwachting meer had. De verwachte levensduur van populieren was zo’n 30 jaar, en de populieren langs de Hitlandselaan zijn inmiddels ruim 50 jaar oud.

Veiligheid weggebruikers en recreanten

Het wegdek is in slechte staat (rafeling, scheuren en verzakking) en de weg voldoet niet aan de huidige verkeersveiligheidseisen, waardoor de veiligheid van weggebruikers en recreanten in het
geding komt. Onder en in het asfalt zitten boomwortels die bij een renovatie van het wegdek verwijderd moeten worden om verzakkingen in de toekomst te voorkomen. Beschadiging of verlies
van wortels is hierbij onvermijdbaar en zal onherroepelijk leiden tot het afsterven van bomen of een dusdanige verzwakking veroorzaken, dat behoud van de bomen niet haalbaar is.
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Hitland Daan de Haas (wethouder Zuidplas):

“De Hitlandselaan is bij velen in de omgeving bekend en ook bij ons als bestuur geliefd. Natuurlijk
willen we het liefst niets aan dat prachtige plaatje veranderen. Maar belangrijker is dat de veiligheid
van de weggebruikers gegarandeerd kan blijven. Momenteel is dat niet het geval. Daarom heeft het
Dagelijks Bestuur zich voorgenomen om de Hitlandselaan te laten reconstrueren. Een ingrijpend
besluit, maar helaas de enige optie. Bij de reconstructie willen wij als bestuur herplant garanderen.”

Achtergrondinformatie en inloopavond

Het onderzoeksrapport is openbaar en kunt u raadplegen via de website van Park Hitland: www.parkhitland.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de Hitlandselaan. Hier volgen regelmatig
updates over de stand van zaken, bijvoorbeeld na besluitvorming door het Algemeen Bestuur. De Hitlandselaan is een markant onderdeel van Park Hitland dat bij velen bekend en geliefd is
vanwege de prachtige bomenrijen langs de laan. De Hitlandselaan is zo’n 1,5 kilometer lang en langs de laan staan ongeveer 230 populieren van inmiddels ruim 50 jaar oud. De Hitlandselaan
loopt van de ’s Gravenweg naar de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel en het deel tot aan Parc de IJsselhoeve is in eigendom en beheer van Recreatieschap Hitland. Uiteraard wil het bestuur u de mogelijkheid bieden tot het stellen van vragen. Schriftelijke vragen rondom de voorgenomen reconstructie van de Hitlandselaan kunt u richten aan J. Lassche en/of R.L.M. den Ouden via info@hitland.nl. Daarnaast organiseert het bestuur van Recreatieschap Hitland een inloopavond op donderdag 6 december tussen 18:00-20:00 uur, locatie: Blaardorpseweg 1 in
Nieuwerkerk aan den IJssel.

 

 

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.