Zorgt zonnepaneel voor hogere WOZ waarde in de Zuidplas?

De ChristenUnie/SGP Zuidplas fractie wil duidelijkheid over de manier waarop in de gemeente Zuidplas bij de WOZ-taxatie omgegaan wordt met investeringen in duurzaamheid door huiseigenaren, dit naar aanleiding van berichtgeving over een eerdere uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan dat zonnepanelen onroerend goed zijn. Dit betekent dat dit invloed kan hebben op de hoogte van de WOZ waarde van de woning. De ChristenUnie/SGP fractie is van mening dat huiseigenaren die hun huis verduurzamen op deze manier gestraft worden.
Zo wil de partij weten hoe er op dit moment wordt omgegaan met de aanwezigheid van zonnepanelen bij de WOZ-taxatie in Zuidplas en of deze waardes verhoogd zijn.
Ook is de vraag gesteld of het college van de gemeente Zuidplas voornemens om deze wijze van WOZ-waardebepaling in Zuidplas door te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.